Mapping

farm_MappingLogo2

.

 

 

bg-farmworks

“FarmWorks™” “Mapping” programmatūra ir gan bāzes, gan uzlabota līmeņa vadības funkcijas, lai pārvaldītu vispusīgu ierakstu par lauku kārtošanas sistēmu. Dodot iespēju elastīgi pārzināt dažādu tipu tehnisko iekārtu risinājumus, “Farm Work” programmatūra “Mapping” dod iespēju atrast vadības risinājumus, pamatojoties uz datiem par produkcijas daudzumu, augsnes tipu, augsnes izpētes rezultātiem utt.

.

mapping1

Stādīšana

  • Manuāli veidojiet dažādu veidu kartes vai ielādējiet tās no precīzās lauksaimniecības iekārtām.
  • Printējiet atskaites par produkciju pa kultūrām, kurās dots katras kultūras rezultātu kopsavilkums Jūsu saimniecībā.

Pārskatiet un analizējiet stādīšanas sadalījuma kartes.

.

mapping2

Mēslošanas kartes

  • Izmantojiet augsnes tipu, auglīguma kartes vai citus datus, lai vienkārši izveidotu mainīgās mēslošanas kartes.
  • Pārskatiet un printējiet produktu kopsavilkumus, lai paredzētu kopējo daudzumu, kas nepieciešams darbu pabeigšanai un izsaitļojiet aptuvenās izmaksas.

Izmantojiet formulas, lai izveidotu uzlabotas mainīgās normas mēslošanas kartes.

 

.

mapping3

Auglīguma kartes

  • Savietojiet kultūru kartes ar produkcijas daudzuma kartēm, lai noteiktu kultūru rezultātus.
  • Vispārīgi aprēķiniet vairāku gadu ražības kartes, lai noteiktu lauku platības, kuras dod nemainīgi augstus vai zemus rezultātus.

Pēc tam kalibrējiet datus par auglīgumu, lai labotu kontroles iekārtas kalibrēšanas kļūdas.

 

.

mapping4

Orientēšanās līnijas

Veidojiet, rediģējiet un pārvaldiet orientēšanās līnijas no populārām navigācijas sistēmām, ieskaitot visus “Trimble®” monitorus.