Mobile

Farm_mobile2

mobile1Farm Works™” “Mobile” programmatūra racionalizē datu vadību uz lauka, jo vienā programmatūras paketē koncentrēta lauka ierakstu veikšana, karšu veidošana, datu reģistrēšana, augsnes paraugu ņemšana un mainīgās normas mēslošana. Elastīga saskarsme dod iespēju lietotājam pielāgot pamatfunkcijas datu vākšanai. “Mobile” darbojas uz jebkuru lauka datora ar “Windows Mobile®”, “Windows® XP”, “Windows Vista®” vai “Windows 7” operētājsistēmu.

.

Ieraksti par lauku

 • Ātra ievade par lauku un apskatiet iepriekšējos ierakstus.
 • Ierakstu par lauku datu ievade var darboties neatkarīgi vai kopā ar GPS uztvērēju un sekot stādīšanas datumiem, ķīmisko vielu izmantošanai, tilta svaru kvītīm, hibrīdu / sugu vietai utt.

mobile2Augsnes paraugu ņemšana

 • Veidojiet tīklus vai vadības zonas augsnes paraugu ņemšanai.
 • Izmantojiet navigācijas līniju automātiskai mērķa punktiem savienošanai tādā secībā, kādā tie ir sanumurēti.
 • Izmantojot kompasu vai trīsdimensiju kartes attēlu, pārejiet un jebkuru Jūs interesējošo punktu.

Vispārējā kartēšana

 • Iezīmējiet lauku robežas, drenāžas līnijas, pagriezienu punktus, grāvjus un citus Jūs interesējošos punktus
 • Izmantojiet mērītāju, lai aprēķinātu attālumu.
 • Pielāgojiet tekstu uz ekrāna..

Datu vākšana

 • Ievadiet datu reģistrēšanas īpašības, piem., nezāļu un kukaiņu sugas, piezīmes, laiku, datumu utt.
 • Izmantojot mobilās ierīces ar iebūvētu kameru un GPS, piem., “Trimble®” plaukstdatoru “Nomad®”, fiksējiet digitālos attēlus un saistiet tos ar kartē iezīmētajiem apgabaliem un īpašībām.
 • Pārskatiet jebkādu skaitu fona karšu.

Mainīgās normas mēslošana

 • Kontrolējiet viena vai vairāku produktu mainīgās normas mēslošanu, izmantojot norādījumu kartes.
 • Tiek izveidoti dati, “kādi piemēroti”, kurus var augšupielādēt “Farm Works” biroja vai citas trešās puses programmatūrā.
 • Atbalsta ārējos sensorus datu reģistrācijai un mainīgās normas pielāgošanai.