Surface

Farm_FWSurface2

surface1.

“Farm Works™” programmatūra “Surface” ir analīzes un projektēšanas rīks, kas paredzēts izmantošanai ar “Trimble” “WM-Drain™” drenāžas risinājumu. “Surface” nodrošina optimālu virsējo un zem virsējā slāņa esošo drenāžas sistēmu izkārtojumu ūdens pārvaldības projektiem, tai palīdz pareizi drenēt laukus un palielinātu graudu produkciju.

.

.

surface2

 

Ūdensvadnes režīms un pietekas līnijas

  • Nosakiet dažādas lauka ūdensvadnes zonas – tas palīdzēs iezīmēt galvenās caurules, palīgcaurules un sānu caurules.
  • Izmantojiet plūsmas virzienu norādošus rādītājus un pietekas līnijas – tas palīdzēs sekot dabiskajām virszemes ūdens plūsmām.

Trīsdimensiju kartes ekrāns

  • Pārskatiet topogrāfiskos lauka datus trīsdimensiju formātā no jebkura leņķa un palieliniet vertikālo dimensiju, lai vizuāli redzētu lauka formu un nogāzes.

Kontūru veidošana

  • Izveidojiet uzbērumu taku no topogrāfijas datiem, kas pamatojas uz kontūras, intervāla un pagrieziena stara noteikšanu