Saimniecības lauka GPS datu pārvaldība

Saimniecības lauka GPS datu pārvaldība

Mēs strādājam ar dažādiem datiem no lauksaimniecības tehnikas GPS navigācijas. Mēs varam novērtēt jūsu saimniecībā izmantotās sistēmas un piedāvāt risinājumus datu vākšanai, apstrādei, interpretācijai un to turpmākai izmantošanai darba procesā. Gatavās ražas, mainīgās (izsmidzināšanas, mēslošanas) līmeņa kartes mēs pārveidojam formātos, kas piemēroti lauksaimniecības navigācijas iekārtām.

Mēs piedāvājam:

  • Apstrādājiet, pārsūtiet datus no dažādām precīzām lauksaimniecības ierīcēm
  • Veiciet pareizu lauksaimniecības lauka GPS datu interpretāciju
  • Sagatavojiet augsnes izpēti, mainīgu izsmidzināšanu, mēslošanu, auglības kartes atbilstošā formātā
  • Konsultācijas par precīzo lauksaimniecību